Usługi

ODSZKODOWANIA

Codziennie, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych jak i dokonywania zwykłych czynności życiowych, bywamy narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Ryzyko związane z uszkodzeniem ciała, pojazdu bądź innego rodzaju mienia towarzyszy każdemu z nas. Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku zdarzeń losowych, własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.
Zobacz ofertę

ODSZKODOWANIA DLA FIRM

Jeżeli w związku z działalnością Państwa firmy wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często i zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie dochodzenia odszkodowań dla firm.
Zobacz ofertę

ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE, GAZOCIĄGI, WODOCIĄGI

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę roszczeń związanych z uzyskaniem służebności przesyłu i odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.
Zobacz ofertę

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

W ramach usług oferowanych naszym Klientom znajdują się również usługi rzeczoznawcze. Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych i majątkowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.
Zobacz ofertę

Aktualności

Odszkodowanie za pożar domu

Osoby, które wykupują ubezpieczenie nieruchomości od tzw. zdarzeń losowych (np. ognia, nawalnego deszczu,  huraganu i innych klęsk) powinny mieć świadomość, że ubezpieczenie takie nie obejmuje co do zasady swoim zakresem wszystkich szkód, które powstaną w ubezpieczonej nieruchomości. W jakich sytuacjach
Czytaj więcej

Kapitalizacja renty

Każdemu z nas codziennie towarzyszy wiele ryzyk, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała. Wiele osób ulega różnego rodzaju wypadkom. W przypadku uszkodzenia ciała, osoba poszkodowana, poza jednorazowym odszkodowaniem, ma prawo ubiegać się o rentę wyrównawczą – jej zadaniem jest wyrównanie
Czytaj więcej

Odszkodowanie z OC sprawcy szkody a wcześniejsza naprawa pojazdu

W dniu 20 lutego 2019r. Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.). Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II
Czytaj więcej

Wypadek komunikacyjny za granicą

Możliwość swobodnego podróżowania po Europie powoduje, że Polacy coraz częściej biorą udział w kolizjach i wypadkach poza krajem. Z tego względu, warto by wyjeżdżający za granicę wiedzieli co robić w sytuacji, gdy to oni będą sprawcami kolizji bądź poszkodowanymi. Tylko
Czytaj więcej

Older Entries »