Współpraca

Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z agentami ubezpieczeniowymi, multiagencjami, brokerami, kancelariami prawnymi, warsztatami samochodowymi.

Do zakresu Państwa działań (w ramach wstępnej likwidacji szkody) będzie należeć kontakt z osobą lub osobami poszkodowanymi, przedstawienie możliwości uzyskania odszkodowania, podpisanie umowy zlecenia z Poszkodowanym oraz odebranie podpisanego przez Poszkodowanego pełnomocnictwa. W tym zakresie, w zależności od indywidualnych oczekiwań, oferujemy Państwu niezbędną pomoc.

Przewidujemy wynagrodzenie za wstępną likwidację szkody – prowizyjne, indywidualnie ustalane z każdym z podmiotów współpracujących, płatne po uzyskaniu przez ELITE odszkodowania dla Klienta.