Czy prywatne koszty leczenia podlegają uznaniu w ramach odszkodowania

W praktyce odszkodowawczej od dłuższego czasu kwestią sporną była kwestia ujmowania w ramach odszkodowania kosztów leczenia poniesionych w związku z leczeniem w prywatnych placówkach zdrowotnych.

Ubezpieczyciele standardowo odmawiali uznania roszczeń tego typu twierdząc, że brak jest podstaw do zwrotu tego typu kosztów, gdyż leczenie powinno być dokonywane w ramach publicznej służby zdrowia (koszty leczenia ponoszone przez NFZ).

W praktyce często dochodzi do sytuacji gdy w ramach NFZ poszkodowanemu oferuje się świadczenia medyczne w bardzo odległej perspektywie czasowej. Niejednokrotnie oczekiwanie przez osobę poszkodowaną na np. rehabilitację przepisaną za rok, wiąże się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Niezbędne może okazać się podjęcie rehabilitacji zdecydowanie szybciej, tak by widoczne były zdrowotne następstwa rehabilitacji. Szybciej w praktyce oznacza w prywatnych jednostkach służby zdrowia.

Problematyczna kwestia stała się podstawą zapytania jakie skierował Rzecznik Finansowy do Sądu Najwyższego.

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy, w składzie 7 sędziów uznał, że

ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzasadnione i celowe wydatki na koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych.

 Uchwała Sądu Najwyższego powinna ujednolicić linię orzeczniczą sądów powszechnych oraz praktykę likwidacji tego typu szkód przez zakłady ubezpieczeń, z korzyścią dla poszkodowanych.

W oparciu o wskazaną uchwałę powinno być łatwiej nie tylko o uzyskanie pokrycia już poniesionych kosztów leczenia czy rehabilitacji w prywatnej służbie zdrowia, ale też uzyskania zaliczek na tego typu leczenie.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 442 (1) kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń co do znacznej części wypadków drogowych powodujących urazy ciała wynosi nawet 20 lat. To oznacza, że osoby, którym towarzystwa odmówiły pokrycia kosztów rehabilitacji w przeszłości, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.