Usługi

ODSZKODOWANIA

Codziennie, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych jak i dokonywania zwykłych czynności życiowych, bywamy narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Ryzyko związane z uszkodzeniem ciała, pojazdu bądź innego rodzaju mienia towarzyszy każdemu z nas. Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku zdarzeń losowych, własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.
Zobacz ofertę

ODSZKODOWANIA DLA FIRM

Jeżeli w związku z działalnością Państwa firmy wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często i zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie dochodzenia odszkodowań dla firm.
Zobacz ofertę

ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE, GAZOCIĄGI, WODOCIĄGI

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę roszczeń związanych z uzyskaniem służebności przesyłu i odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.
Zobacz ofertę

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

W ramach usług oferowanych naszym Klientom znajdują się również usługi rzeczoznawcze. Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych i majątkowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.
Zobacz ofertę

Aktualności

Nawiązka

1. Zgodnie z art. 46. § 1. ustawy Kodeks karny „W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązeknaprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lubzadośćuczynienia za
Czytaj więcej

Kapitalizacja renty - kiedy i komu się opłaca?

Zagadnienie kapitalizacji renty pojawia się w sytuacji gdy osoba uprawniona do jej pobierania, zamierza przekształcić świadczenie otrzymywane okresowo (raz na miesiąc, raz na kwartał) w świadczenie przyznane jednorazowo w całościowej kwocie. Wypłacający świadczenie rentowe ma obowiązek realizowania zapłaty renty w
Czytaj więcej

Przyczynienie jako podstawa zmniejszenia kwoty odszkodowania z OC

Częstym problemem w przypadku odszkodowań płaconych z OC sprawcy szkody, pozostaje wysokość odszkodowania przyznanego osobie poszkodowanej od firmy ubezpieczeniowej. Nie są wyjątkiem sytuacje gdy przyznane odszkodowanie zostaje pomniejszone o tzw. przyczynienie. Ubezpieczyciel może pomniejszyć przyznane odszkodowanie (zadośćuczynienie) gdy uzna, że
Czytaj więcej

Przyczynienie w szkodach z OC - pomniejszenie odszkodowania

Przyczynienie jest instytucją z której może skorzystać zobowiązany do zapłaty odszkodowania, w celu jego zmniejszenia. Co do zasady osobie uprawnionej do odszkodowania należy się odszkodowanie w kwocie, która ma wyrównać w pełni szkodę (zasada pełnego odszkodowania). Zdarzają się jednak sytuacje
Czytaj więcej

Older Entries »