Przyczynienie jako podstawa zmniejszenia kwoty odszkodowania z OC

Częstym problemem w przypadku odszkodowań płaconych z OC sprawcy szkody, pozostaje wysokość odszkodowania przyznanego osobie poszkodowanej od firmy ubezpieczeniowej.

Nie są wyjątkiem sytuacje gdy przyznane odszkodowanie zostaje pomniejszone o tzw. przyczynienie. Ubezpieczyciel może pomniejszyć przyznane odszkodowanie (zadośćuczynienie) gdy uzna, że osoba poszkodowana przyczyniła się swoim zachowaniem do powstania szkody. Klasyczną sytuacją jest tu np. pomniejszenie odszkodowania dla pasażera pojazdu, który doznał uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez będącego pod wpływem alkoholu kierującego pojazdem.

Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że pasażer decydując się na jazdę jednym samochodem z pijanym kierowcą, godził się na ryzyko powstania szkody i z tego punktu widzenia przyczynił się do powstania szkody.

Każde roszczenie z odpowiedzialności cywilnej rozpatrywane jest pod kątem ustalenia przyczynienia.

Kwestie związane z ustalaniem przyczynienia, jego procentową wysokością stanowią zawsze potencjalne pole sporu pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem.

ELITE określa zasadność przyczynienia i jego ewentualną wysokość analizując każdą sprawę odrębnie.

Tylko bowiem dokładna analiza zachowania się poszkodowanego, sprawcy, okoliczności w jakich doszło do powstania szkody pozwala na właściwe określenie przyczynienia i jego wysokości.

Ustalając przyczynienie ELITE kieruje się bogatym orzecznictwem sądowym i wieloletnią praktyką sądową naszych prawników.