Odszkodowanie za pojazd – szkoda całkowita. Czy to korzystne?

Niezależnie od tego czy dochodzimy odszkodowania za uszkodzony pojazd z własnej polisy Auto Casco czy z polisy OC sprawcy, możemy spotkać się z sytuacją gdy firma ubezpieczeniowa uznaje, że szkoda ma charakter szkody całkowitej.

Oznacza to, że koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu (przy szkodzie rozliczanej z OC sprawcy wypadku lub kolizji) lub wartość naprawy wynosi kwotowo więcej niż 70% lub 75% wartości pojazdu (przy polisach Auto Casco) i ubezpieczyciel nie wyraża zgody na naprawę pojazdu.

Należy mieć świadomość, że w zdecydowanej większości przypadków uznanie szkody za całkowitą jest bardziej korzystne finansowo dla ubezpieczyciela.

W sytuacji rozliczenia szkody jako całkowitej, osoba uprawniona do odszkodowania może zweryfikować jego zasadność. Konieczne będzie sporządzenie wyceny wartości pojazdu przed szkodą i wyceny wartości pojazdu po doznanej szkodzie. Różnicę pomiędzy tymi wartościami stanowić będzie odszkodowanie. Z takiej konstrukcji szkody całkowitej wynika, że ubezpieczycielom opłaca się zaniżyć wartość pojazdu przed szkodą i zawyżyć wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

ELITE Doradztwo Prawne dokonuje również wyliczenia kosztów naprawy pojazdu – po to by zweryfikować czy w danym przypadku faktycznie należy stosować szkodę całkowitą.