Zaniżone zadośćuczynienie a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu stanowi jeden z elementów jakie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości (miarkowaniu) zadośćuczynienia.

Co do zasady, wysokość uszczerbku na zdrowiu powinna odnosić się do charakteru urazu, jego zakresu, wpływu na funkcjonowanie organizmu jako całości. Uszczerbek na zdrowiu określony w procentowej skali nie odnosi się do kwestii bolesności samego urazu, uciążliwości urazu z punktu widzenia osoby poszkodowanej.

Należy podkreślić, że w przypadku szkód osobowych z OC, wysokość uszczerbku na zdrowiu stanowi tylko jeden z elementów, które należy zbadać by ustalić właściwą kwotę zadośćuczynienia.

Określenie uszczerbku na zdrowiu w niższej wartości niż rzeczywista, wpłynie w oczywisty sposób na zaniżenie zadośćuczynienia.

Ustalając właściwą kwotę zadośćuczynienia należy zatem nie tylko ustalić wysokość uszczerbku na zdrowiu we właściwej wysokości (zgodnej z dokumentacją medyczną i aktualną wiedzą medyczną), ale należy również oszacować wszelkie inne niedogodności jakie stały się udziałem osoby poszkodowanej.

Ustalenie właściwej wysokości uszczerbku na zdrowiu stanowi wstępną fazę dalszego ustalania właściwej kwoty zadośćuczynienia. Po ustaleniu wysokości samego uszczerbku należy szacować dodatkowe kwestie odnoszące się do zdrowia osoby poszkodowanej (uciążliwość procesu leczenia, jego długość, zakres bólu itd).

Podsumowując; przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bardzo ważne jest właściwe ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jego zaniżenie w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie kwoty zadośćuczynienia.