USŁUGI RZECZOZNAWCZE

W ramach usług oferowanych naszym Klientom znajdują się również usługi rzeczoznawcze. Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych i majątkowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

 

 

W przypadku gdy prowadzimy dla Klienta sprawę o odszkodowanie za uszkodzony pojazd, opłaty są następujące:

  1. kalkulacja naprawy pojazdu i oględziny przez rzeczoznawcę 150 zł brutto,

  2. wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie 150 zł brutto,

  3. kalkulacja naprawy połączona z wyceną wartości pojazdu przed i po szkodzie 150 zł brutto

Jeżeli zachodzi konieczność dojazdu na miejsce oględzin, do powyższych kwot doliczane są koszty dojazdu (w oparciu o obowiązującą kilometrówkę 0,8358 PLN/1km)

 

W przypadku gdy NIE prowadzimy dla Klienta sprawy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd, opłaty są następujące:

  1. kalkulacja naprawy pojazdu i oględziny przez rzeczoznawcę 307,50 zł brutto,

  2. wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie 307,50 zł brutto,

  3. kalkulacja naprawy połączona z wyceną wartości pojazdu przed i po szkodzie 307,50 zł brutto

Jeżeli zachodzi konieczność dojazdu na miejsce oględzin, do powyższych kwot doliczane są koszty dojazdu (w oparciu o obowiązującą kilometrówkę 0,8358 PLN/1km)

 

Koszty opinii rzeczoznawcy majątkowego ustalane są indywidualnie, w zależności od zakresu danego zlecenia.