Wypadek komunikacyjny za granicą

Możliwość swobodnego podróżowania po Europie powoduje, że Polacy coraz częściej biorą udział w kolizjach i wypadkach poza krajem. Z tego względu, warto by wyjeżdżający za granicę wiedzieli co robić w sytuacji, gdy to oni będą sprawcami kolizji bądź poszkodowanymi.

Tylko w ubiegłym 2016 roku odnotowano 62 301 zdarzeń spowodowanych przez polskich kierowców na zagranicznych drogach (dane Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych) – jest to o 20,1% więcej niż w roku poprzednim.

Należy zwrócić uwagę na podstawowe kwestie wybierając się autem na zagraniczny wyjazd. Pierwszy etap działań to sprawdzenie, jakie formalności należy spełniać w docelowym kraju podróży, tj. czy wystarczy posiadane OC, czy też trzeba dodatkowo zabrać Zieloną Kartę. Kolejny krok to poznanie charakterystycznych uregulowań docelowego lub tranzytowego kraju. Przykładowo, w Holandii pieszy i rowerzysta mają prawnie zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję – w przypadku kolizji kierujący pojazdem zawsze uznawany jest za sprawcę. Z kolei w Rosji ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli do zdarzenia nie była wezwana policja.

Jeśli już dojdzie do kolizji z winy polskiego kierowcy, to wówczas należy udostępnić poszkodowanemu dokładne dane oraz informacje o pojeździe (marka, nr rejestracyjny), w tym dane właściciela, jeśli samochód zarejestrowany był na inną osobę, podać nazwę ubezpieczyciela, nr polisy OC lub Zielonej Karty, spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (najlepiej polsko-angielskie), udostępniane m.in. przez PBUK. W dokumencie muszą się znaleźć dokładne dane obu stron i informacje o okolicznościach zdarzenia.

Likwidacją szkody spowodowanej przez naszego rodaka zajmie się w kraju zdarzenia zagraniczny reprezentant ubezpieczyciela, u którego sprawca posiada wykupioną polisę OC lub Zieloną Kartę. Wszystkie czynności – praca rzeczoznawcy, wycena strat, wypłata ewentualnego odszkodowania – odbędą się już bez udziału polskiego kierowcy, tak jakby wypadek miał miejsce w Polsce. 

Podobnie kształtuje się sytuacja gdy Polak zostaje poszkodowany w wyniku wypadku bądź kolizji za granicą.

Tutaj również należy zadbać o uzyskanie oświadczenia sprawcy zdarzenia potwierdzającego okoliczności jego powstania lub zgłosić sprawę na Policję. Koniecznie należy uzyskać nr rej. pojazdu, którym szkoda została wyrządzona i nr polisy OC odnoszącej się do tego pojazdu.

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania za wypadek za granicą można podjąć w Polsce (zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody bądź do jego reprezentanta).